LIPÖDEEMA VERTAISTUKITARINA: YASMINA K
24 maaliskuun, 2021
LIPEDEMA
12 toukokuun, 2021

KOMPRESSIOTUOTTEET LYMFEDEEMAN JA LIPEDEEMAN HOIDOSSA


Päälle puettavien kompressioterapiatuotteiden kirjo on hyvin laaja ja sen alle voidaan perinteisten lääkinnällisten hoitosukkien, - hihojen ja - hanskojen lisäksi luokitella kompressiosidonta, erilaiset tarrakiinnitteiset wrapit, kompressiosegmentit ja lisäksi palovammoissa, arpihoidossa sekä kehon hahmotukseen liittyvissä ongelmissa käytetyt tasapaineiset paineasut.

Lääkinnälliset hoitosukat, -hihat ja -hanskat ovat raajojen ympärys- ja pituusmittojen mukaan valmistettavia tuotteita, joissa hoitopaine kevenee asteittain vartaloa kohden. Yleisimpiä käytön indikaatioita ovat laskimovajaatoiminta ja siihen liittyvät komplikaatiot, pohjelihaspumpun heikkous, ortostaattinen hypotensio, primääri-/ sekundäärilymfedeema sekä lipedeema.
Kompressiohoidon suunnittelua ohjaa lääkärin varmistama diagnoosi ja turvotuksen etiologian tulisi olla tiedossa ennen kompressiohoidon aloitusta.

MATERIAALEISTA

Kompressiohoidon optimaalisen toteutuksen kannalta on äärimmäisen tärkeää valita oireisuuteen ja raajan malliin soveltuva materiaali.

Pyörökudottu/-neulottu materiaali
• Saatavana sekä standardikokoisena että mittatilaustyönä.
• Volyymimuutokset ja asteittainen keveneminen toteutetaan silmukkakokoa kasvattamalla.
• Käytön indikaatioina laskimoperäiset ongelmat, jossa turvotuksen osuus on vähäistä ja raajan rakenne lähellä normaalia.
• Suurempi lepopaine – pienempi aktiivipaine.
• Kompressioluokat 1-3.
• Uusinnan tarve 3-6 kk välein.

Laakakudottu/-neulottu materiaali
• Teetetään useimmiten mittatilaustyönä.
• Volyymimuutokset ja asteittainen keveneminen toteutetaan silmukoiden määrää lisäämällä.
• Soveltuu suuriin ympärysmittojen volyymimuutoksiin.
• Käytön indikaationa laskimo- ja imutieperäiset ongelmat ja haasteelliset raajan rakenteelliset volyymimuutokset ja rakenteet.
• Pienempi lepopaine- suurempi aktiivipaine.
• Kompressioluokat 1-4.
• Uusinnan tarve 3-6 kk välein.

Näiden lisäksi markkinoilla on saatavissa kankaisia polyamidi-elastaanineuloksia, joista voidaan valmistaa toteutukseltaan ja vaikutusmekanismeiltaan erilaisia kompressiotuotteita joko pyörö- tai laakaneulottuihin tuotteisiin yhdisteltynä tai käytettäväksi sellaisenaan.

PURISTUSLUOKISTA

Kompressiotuotteiden puristusluokan 1-4 valinta perustuu hoidettavan alueen oireisuuden lisäksi asiakkaan toimintakykyyn, yksilölliseen puristuksensietokykyyn ja kokonaisterveydentilaan. Puristusluokan määrittää hoitava lääkäri. Yleisesti ottaen lymfedeema-asiakkaiden kohdalla puristusluokka määrittyy keskimäärin PL 2-3 välille ja lipedeema-asiakkailla kudoksen kosketusarkuus huomioiden PL 1-2 välille. Käyttäjälleen optimaalisin puristusluokka löytyy kuitenkin parhaiten kokeilemalla ja istuvuuteen voimme pitkän kokemuksen ja asiantuntijuuden myötä vaikuttaa myös mittausteknisin seikoin. On tärkeää totuttaa elimistö kompression tuomiin vaikutuksiin asteittain. Puristusluokan valinnan ei tarvitse myöskään olla pysyvä olotila, vaan sitä voidaan lääkärin hyväksynnällä muuttaa tarpeen niin vaatiessa. Kompressiotuotteen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kompressiovaikutuksen haluttua kohdentumista voidaan kokeneen mittaajan avustuksella lisätä myös tuotteiden päällekkäisellä käytöllä.

KOMPRESSIOTUOTTEIDEN VAIKUTUS LYMFEDEEMAN JA LIPEDEEMAN HOIDOSSA

Lymfedeema on jaettavissa vaikeusasteeltaan neljään eri tasoon.

• Taso 0 = latentti vaihe, jossa imukudosjärjestelmä mukautuu elimistön kompensointikyvyn ansiosta. Ei näkyvää turvotusta.
• Taso 1 = palautuva vaihe, valkuaisainepitoinen pehmeä pitting-turvotus, reagoi hyvin kohoasentoon ja kompressioon.
• Taso 2 = spontaanisti palautumaton vaihe, jossa fibrotisoituminen ja sklerosoituminen on alkanut, turvotus on pysyvää, eikä laske, vaikka raajaa pidetään kohoasennossa.
• Taso 3 = elefantiaasi, jossa turvotus on voimakasta ja iho kovettunut, arka, ihotulehdusten ja haavaumien riski kasvaa.

Kompressiotuotteiden käytön riittävän tehokas ja varhainen aloitus parantaa mahdollisuuksia palauttaa lymfedeema aiemmalle tasolle. Lymfaturvotuksen hoitoon liittyvien plastiikkakirurgisten operaatioiden jälkeen kompressiotuotteiden tehtävänä on ylläpitää ja tehostaa operaatiosta saatua hoitotulosta. Operaatioiden jälkeisestä kompressiotuotteiden käytöstä, paineluokasta, mallista ja materiaalista ohjeistuksen antaa operoiva yksikkö.

Myös lipedeema on eri tyyppiluokitusten lisäksi jaettavissa eri vaikeusasteisiin.

• Taso 1 = Iho pinnaltaan pehmeä ja tasaisesi paksuuntunut.
• Taso 2 = Ihon pinta epätasainen, aaltoileva = ”appelsiininkuori-iho”, kudos rakenteeltaan karkea ja kyhmymäinen.
• Taso 3 = Korostunut ympärysmittojen kasvu, iho pinnaltaan karkea ja kovahko, voimakkaita rakenteellisia ihopoimuja.

Lipedeeman hoidossa kompressiotuotteiden käytön tarkoituksena on tukea laskimoveren paluuta sydäntä kohti, vähentää nesteen suodattumista verenkierrosta kudoksiin ja keventää imusuoniston kuormitusta. Kompressiotuotteiden käytöllä on usein suotuisa vaikutus myös kivun lievityksessä. Lipedeeman hoitoon liittyvien plastiikkakirurgisten toimenpiteiden (rasvaimu) jälkeen kompressiotuotteiden tehtävänä on lymfedeeman hoitoon liittyvien operaatioiden tavoin ylläpitää ja tehostaa operaatiosta saatua hoitotulosta. Myös näissä tapauksissa toimenpiteen jälkeisestä kompressiotuotteiden käytöstä, paineluokasta, mallista ja materiaalista ohjeistuksen antaa operoiva yksikkö.


KUSTANNUKSISTA

Kompressiotuotteiden hankinnassa kokonaiskustannusten hintaskaala on hyvin laaja (150 eur – 1500 eur). Todellinen kustannusarvio saadaankin parhaiten asiantuntijan tekemän tarvearvion perusteella kompressiotuotteiden mittaukseen erikoistuneessa toimipisteessä.

Oman kaupungin / kunnan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta voi tiedustella mahdollisuutta kompressiotuotteet kustantavaan maksusitoumukseen. Maksusitoumuksen myöntämiskriteerit perustuvat STM:n Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet - julkaisuun. Lipedeemaa sairastavia ei asiakasryhmänä näissä luovutusperusteissa ole erikseen huomioitu, mutta hoitavan lääkärin arvion ja suosituksen perusteella luovutusperusteita on yksilöllisellä tarveharkinnalla mahdollista soveltaa tarpeen niin vaatiessa.

Sanna Rantanen, fysioterapeutti